داستان س ک س ی نفیسه

28 Серпня, 2009 at 5:44 pm 13 коментарів

قبل از خواندن داستان سکسی! لطفا  ستون سمت راست رو بخونید و متشرک سایت ما شید تا در صورت فیلتر شدن ایمیل های سکسی برای شما ارسال بشه

چهار سال پيش بود كه تازه امتحاناي پايان ترم پيش دانشگاهي رو داده بودم و براي كنكور حدود يك ماهي فرصت داشتم . مامان و بابا كه ديدن هوا گرم شده و يك مسافرت حسابي به طرف شمال جون ميده تصميم گرفتن برن شمال و تو دلشون گفتند گور باباي كنكور سهيل هر كاري مي خواد بكنه ما كه رفتيم مسافرت . منم كه بچه درس خون بودم تنهايي خونه موندم و قرار شد شب ها به امير دوستم بگم كه تنها نباشم. اونموقع مامانم يك دوست اهوازي داشت كه يك دختر سفيد با چشماي روشن و موهاي مشكي و خيلي خيلي نازو خوشگل داشت. اسمش نفيسه بود سوم دبيرستان . از بخت بد ما يا شايدم خوب اون روزها براي پيش دانشگاهي هم امتحان كنكور ميداديم و نفيسه بيچارم براي كنكور پيش دانشگاهي مشغول خوندن بود. من و نفيسه خيلي با هم صميمي شده بوديم و نفيسه براي رفع اشكال هفته اي يكي دو بار خونه ما مي اومد بعضي وقتها با هم قرار مي گذاشتيم و بيرون يك صفايي با هم مي كرديم .

جهت خواندن کامل مطلب روی لینک زیر کلیک کنید که به زبان اوکراینی هستش!


روز موعود فرا رسيد و خانواده من پنجشنبه عصر برا مسافرت آماده شدن، از شانس خوب من يكي از فاميلاي نزديك مامان نفيسه ام تو اهواز فوت كرد و اونها هم همون روز راهي اهواز شدند . مامان نفيسه براي اينكه خيالش از جهت دخترش راحت بشه دختر خالش كه 28 سال سن داشت و تازه دو سالي بود كه از شوهرش طلاق گرفته بود رو پيش نفيسه گذاشت . اسمش سارا بود ، فوق ليسانس الهيات از دانشگاه امام صادق. يك خانم چادري مذهبي خشك كه من دلم براي اين نفيسه بيچاره سوخت تو اين مدت از دست اين سارا چيكار مي خواد بكنه.
سارا هم خيلي هيكل خوشگلي داشت من كه تا اونموقع صورتش رو از بس محكم رو مي گرفت نديد بودم. پنجشنبه شب حدوداي ساعت 7 بعداز ظهر بود كه نفيسه زنگ زد خونمون، بعد از حال و احوال و قربون صدقه ازش پرسيدم سارا خانم كجاست؟                                           ؟
گفت هنوز نرسيده ، بهش گفتم نفيسه من نمي دونم هر كاري مي خواي بكن ولي فردا ساعت 9 صبح ميخوام خونه ما باشي                                                                                 ،
نفيسه گفت : سهيل تو كه سارا رو مي شناسي چه آدم گيريه اونو چيكارش كنم؟
گفتم بگو ميرم خونه دوستم با هم درس بخونيم يه جوري خرش كن ديگه!
گفت ببينم چيكار مي كنم                                                                         .

خونه نفيسه اينا با تاكسي حدود ده دقيقه با خونه ما فاصله داشت صبح كه شد اميدوار بودم كه بتونه سارا خانومو راضي كنه. حدود ساعت 9:30 بود كه زنگ خونه به صدا در اومد خود نفيسه بود هنوز درو نبسته پريد تو بغلم محكم همو بوسيديم تو اين چند سال هر دو منتظر يك همچين روزي بوديم                .
همينطور كه تو بغلم بود بردمش تو اتاقم و خوابوندمش رو تختم و لباشو محكم مكيدم. لبلاي خيلي نرمو نازي داشت خيلي هم خوشمزه بود .
همينطور كه مشغول بوديم دست راستمو گذاشتم رو سينش و آروم آروم ماليدم نفسش تند شده بود گرماي بدنشو حس مي كردم. تازه يادم افتاد روسريشو هنوز بر نداشتم گفتم چرا روسريتو بر نداشتي با صداي لرزون كه معلوم بود از حشري شدنه گفت مگه تو امان دادي!!
گره روسريشو باز كردم موهاي مشكي بلند خيلي دلنشين بود يك كم با موهاش بازي كردم بعد همينجور كه مشغول لب گرفتن بودم دگمه هاي مانتوشو باز كردم و پيراهن شو در آوردم يك سوتين شيري رنگ بسته بود كه از سينه هاي تحريك شدش داشت پاره مي شد سوتينشو باز كردم باورم نميشد بدنشم مثل صورتش نازو سفيد بود خيلي خوشگل تر از اوني كه تصورش رو مي كردم شروع به ليسيدن گردنش كردم گرماي لطيفي داشت و لذتو تو نگاش مي ديدم لبامو نزديك سينه هاش بردم چشاشو بسته بود و نفس نفس مي زد سينشو محكم مكيدم نفساش تبديل به ناله شد                                                                                                             !
گفتم دردت مي ياد                                                                                               ؟
گفت نمي دوني چه لذتي داره انگار آدم تو ابرا راه ميره!
دستمو گذاشتم روي كسش پاهاشو جمع كرد نگاش كردم خجالت كشيده بود تا چشامو ديد يك خنده شيطنت آميز كرد و پاهاشو كاملا باز كرد از روي شلوار شروع به ماليدن كسش كردم نفسش ديگه بالا نمي اومد يك كم صبر كردم بعد شلوارشو كشيدم پايين يك شرت صورتيه نازك پا كرده بود شرتش خيس خيس شده بود بوي خوبي مي داد يك نگاش كردم چشاش بسته بود فهميدم مشكلي نيست دستمو كردم تو شرتش همه كسش خيس بود چوچولشو ماليدم ديگه نزديك بود فرياد بزنه شرتشو در آوردم ديدم نشست گفت ديگه نوبت منه يك لب گرفت و خوابوندم رو تخت همه لباسامو در آور و همينطور لخت روم خوابيد و سينه هامو مكيد خيلي بهم چسبيد شرتمو كشيد پايين گفت بخورم؟
گفتم اگه دوست داري!
گفت نمي دونم دوست دارم يا نه ولي چون خودتو دوست دارم امتحان مي كنم يك دفعه همه كيرمو گذاشت تو دهنش گفت تا حالا چيز به اين خوشمزگي نچشيده بودم من ديگه تو حال خودم نبودم شروع به ميك زدن كرد كاملا همشو با آب دهنش خيس كرده بود و با دست زيرشو مي كشيد با كنجكاوي بهش نگاه ميكرد و لذت مي برد تقريبا داشت آبم خارج ميشد حدود نيم ساعتي بود كه مشغول بوديم ولي نمي خواستم به اين زودي تموم بشه همينجور كه مشغول بود خوابوندمش رو تخت پاهاشو تا ميشد باز كردم كسش حسابي باز شده بود صورتي خوشرنگ بود و چوچولش يك كم بالا اومده بود سوراخ تنگي داشت آدم لذت ميبرد فقط نگاش كنه زبونمو بردم جلو شروع به ليسيدنش كردم روناي پاش مي ارزيد زبونمو به همه جاش كشيدم و تا مي تونستم فشار مي دادم تو، دستشو آورد جلو گذاشت روش و يك كم همه كسشو مالوند.
گفت ديگه جون تو بدنم باقي نمونده براي بار دوم حسابي خيس شده بود اب از كسش مي چكيد ديگه طاقت خودمم تموم شده بود نشست و شروع به خوردن كيرم كرد هنوز چند دقيقه نشده بود كه ديگه منيم داشت خارج ميشد بهش گفتم كجا بريزم گفت روي سينه هام ديگه نفس هر دومون تند شده بود
خوابيد يكدفعه همه منيمو ريختم رو سينه هاش كاملا بي حس شده بود با دست شروع به ماليدن مني ها رو سينش كرد بعدم ازم خواست كه همينجوري روش بخوابم حدود يك ربع همينطور روي هم خوابيديم ساعت حدوداي 12 ظهر بود يك دفعه گفت واي دير شد سارا الان گير ميده!
كمكش كردم تا لباسشو پوشيد نگاهامون خيلي صميمي تر شده بود يك لب ديگه ازش گرفتم و رفت. خيلي لذت بخش بود فكر نمي كردم اينقدر كيف داشته باشه.
احساس ضعف ميكردم يك غذاي حسابي خوردمو بعدم يك دوش گرفتم و شروع به درس خوندن كردم خيلي تو روحيه ام تاثير گذاشته بود از يك مسافرت يك ماه هم لذت بخش تر بود ساعت حدوداي 9 شب بود كه نفيسه زنگ زد گفتم مگه سارا خانوم اونجا نيست با خنده گفت چرا . گفتم پس از كجا تماس گرفتي گفت خونه. گفتم راستشو بگو شيطون خنديدو گفت بچه پررو آروم تر گردنمو مي مكيدي سارا جون از سرخيه گردنم همه چيزو فهميد!
ادامه دارد …

 

Entry filed under: نفیسه, کیر کس کوس, داستان های خانوادگی و فامیلی, داستان های سکس فامیلی, داستان سکسی و عکس خفن, داستان سکسی کس, داستانهای خفن سکسی, دختر خوشگل سکسی سکس عکس کوس کس فیلم, سكس سكسي كون كوني كس لب عقب جلو. Tags: , , , , , , , , , , , , , , , , .

داستان سکسی کوس نیلوفر داستان سکسی من و کون گشاد نرگش!

13s коментарів Add your own

 • 1. kazem  |  29 Серпня, 2009 о 12:18 am

  very good thanks.

  Відповідь
 • 2. ehsan  |  29 Серпня, 2009 о 6:43 am

  site is very good

  Відповідь
 • 3. مهران  |  29 Серпня, 2009 о 7:21 pm

  باحال بود
  بازهم از اينها بزار

  Відповідь
 • 4. mohammad mohammadi  |  29 Серпня, 2009 о 7:41 pm

  salam man mohammad hastam az lotf shoma mamnonam

  Відповідь
 • 5. Top Posts « WordPress.com  |  30 Серпня, 2009 о 12:17 am

  […] داستان س ک س ی نفیسه قبل از خواندن داستان سکسی! لطفا  ستون سمت راست رو بخونید و متشرک […] […]

  Відповідь
 • 6. Mohhamad  |  30 Серпня, 2009 о 3:53 am

  site is very nice.

  Відповідь
 • 7. m  |  30 Серпня, 2009 о 10:16 am

  bara manam beferestid

  Відповідь
 • 8. hosein  |  30 Серпня, 2009 о 7:11 pm

  khube

  Відповідь
 • 9. mehran  |  30 Серпня, 2009 о 8:20 pm

  tankyou
  see you later

  Відповідь
 • 10. lucky boy  |  30 Серпня, 2009 о 10:57 pm

  realy g0o0d

  Відповідь
 • 11. hamid  |  31 Серпня, 2009 о 1:27 pm

  dastane sexy mikham

  Відповідь
 • 12. مسعود  |  1 Вересня, 2009 о 6:46 am

  باسلام من مسعود هستم و 28 سالمه و داستانه سکس همجنس بازی با دوستام از بچگی تا همین سن 28 سالگی رو میخام براتون تعریف کونم سکس من با هم جنس خودم فقط با بچه محل حامون شروع شود اولش مجید بود که هم سن خودم بود سکس کردم بیشتر بچه محل هامون از بچکی با من سکس کردن که مجید از همشون سکسی تر وحشری تر وکون کونتر و مثل خودم همجنس بازی رو دوست داره که فقط بکونه و فقط ساک بزنه و فقط کون بکونه و هیچ وقت کون نده من از بچگی از مجید جون سکس های زاد داشتم و همش مجید اشقع سوراخ کونه من بود و همش منو دوست داشت از سوراخ کونم بکونه و از کون کردن من بسار زاد لزت ببره همجوری منو میبرد تو خونشون و یا جمع ها حموم بیرن 2 نفری میرفتیم و سکس تا 2 ساعت تو حموم بیرون میکردیم ولی بیشتر منو تو خونشون میکرد و از بس حشره مجید تو کردن زود ابش میمد از بیهس کندهی دندان استفاده میکرد که تا 1 ساعت روم بخابه و تلمبه بزنه و 10 دقیقه فقط منظره بیهس شودن کیره مجید میشودم تا خوب صر بشه و چون خونشون 3 تبقه بود منو میبرد تبقه 3وم ولختم میکرد و میبرد تو دستشوی خوب با صابون سوراخ کونم رو می شوست و با شیلنگ دست شوی با فشار اب کرم تو سوراخ کونم میکرد و که تو سوراخم خوب تمیز تمیز بشه و بعد با روقن جامد با انکشت تو سوراخم خوب چرب میکرد که تو سکس کون کردنم دردم زاد نیاد اخه مجید خوب کیره کلفت و دراز داره که از بچه کی کیرش از بقه بچه محالامن کلفتر و دراز تر بود و وقتی که ازروقن زدن سوراخ کونم تموم میشود میکوفت مسعود برو تو اتاق جا انداختم برات برو اماده شو تا منم کیرمه خوب بشورم و امادش کنم برات منم میرفتم تو اتاق مجید میخابیدم تا مجید باد باهم سکس کونم وقتی که مجید امو تو اتاق دیدم مجید دست به کیر و سخ کرده امد تو و کوفت مسعود میخام خوب امروز بکونمت کوفتم خیلی انکاری حشری شودی نه کوفت اره حوص کون تورو کردم مسعود جونم باید خوب امروز یک هال خوبی به سوراخ کونت بدم که تا هالا همچین کونی تو امرت به کسی نداده باشی من کمی ترسیدم که مجید میخاد چه جوری بکونه منو که داره انجوری هرف میزنه که کوفت مسعود دراز بکش و زبونتو در بار منم همین کارو براش کردم که کونشو کرد تو دهنه من و کوفت مسعود سوراخ کونمه لیس بزن و تخمام هم بلیس برام منم که کونشو تو صورتم بود چاری نداشتم تا انجام بدم براش و اونم دوتا لنگامه از اون سمت داده بود بالا و چار انگشتی تو سوراخ کونم بازی میداد که یهو کوفت بسته و بلند شود از روم و کوفت نبته ساک زدنه مسعود امروز باید تا ته کیرمه بخوری برام کوفتم مجید اخه تا ته که نمیره کوفت بزار من خودم تلمبه بزنم تو دهنت تو فقط دهنتو تا ته باز کون بقیش با من و منم همین کارو براش انجام دادممن نشته بودم و زانوزهده بودم جلو مجید و انم واستاده بود که براش ساک بزنم و همش میکوت تاته بکون تو مسعود تا ته و میکوفت میک بزن سرشو برام و کوفت بازکون دهنتو من خودم تلمبه میزنم تو دهنت و با دودستش محکم کلمه کرفت و با سرعت زاد تلمبه میزد که اخ اوخش درامده بود و منو سفت کرفته بود تا کیرشو از دهنم در نیارم و همش داشتم خفه میشودم و با هربار کشیدن کیرش از دهنم اب دنم کف کرده و زاد از دهنم بیرون میریخت که مجید توجهی به تف دنم نمی کرد و فقط تا ته کیرشو فرو میکرد که کیرش تو دنم شلب شلب میکرد که اخراش کیرشو تا ته تو هلقم نکه میداشت و یهو بیرون میکشید که کوفت مسعود تا اینجا که خوب هال دادی بخاب و قمبل کون تا سوراخ کون تو هم خوب بکونم تا امروز خوب هال کونم و کوفت مسعود دوست داری چه جوری بکونمت فرقنی یمیخای قمبل کونی من که از ساک زدن کیره مجید خسته شوده بودم کوفتم هرجوری که خودت دوستاری بکون کوفت باشه قمبل کون وخوب کمرتو خم کون و سرتو رو متکا بزار منم حمون کارو براش کردم و رفت کاندم باره تا منو بکونه و وقتی امد کوفت بلند شو و کاندمه برام بکش رو کیرم مسعود جون منم کاندمه براش کشیدم رو کیرش و کوفت مسعود میخام خوب بکونمت خوب دهنتو رو متکا بزار تا صرو صدات نره بیرون کوفتم مجید اروم بکونی کوفت نترس اولش خیلی درد داره بعد خوب میشه و کشاد میشه و درد نمیاد قمبل کون و خوب به کیرش روقن جامد زد و کوفت کونتو خوبده بالا و با دو دست بازش کون مسعود و دهنتم بزار رو متکاه و کوفت بیشتر کمرتو قوص بده به زمین تا سوراخ کونتو از بالا نمای خوب داشته باشه و 5 دقیقه بود که فقط داشتیم تنزیم میکردم که همون جوری که مجید دوستاست بکون منو که کوفت خوب همین جور تکون نخور و با دوتا دستش کزاشت رو کمرم و کیرشو تنزیم کرد رو سوراخ کونم و کوفت خیلی خوبه مسعود همین جوری بمون تا بکونمت چه نمای خوبی داره ینجوری و یهو فرو کرد تو سوراخ کونم که داشتم از درد جر میخوردم و مجید هم که فهمیده بود دردم امده منو محکم کرفته بود تا کیرش از سوراخ کونم در نیارم و با دستش محکم میزد در کونم و میکوفت درش نیارم که خوب جا واز کونه ولی من کوشنمیدادم اونم محکم منو روزمین فشار میداد تا کیرشو نتونم بکشم بیرون از سوراخ کونم و دو ستی و با کمک یکی از زانو هاش و کفه انکشته بزرگه خوب کلمه فشار میداد و انکشت بزرک شو فررو کرده بود تو دهنم و منم انکشتشو کاز کرفته بودم ولی مجید داشت از این کارش خوب هال میکرد و منم زیره دست و کیره مجید اشتم جر میخوردم که مجید میکوفت درد داره مسعود اره منم سرمه براش تکون میدادم که اره درد داره و مجید هم میکوفت باید درد باد تا منم خوب هال کونم دیکه و همین جور تلمبه میزد تو سوراخ کونم که اخ اوخ مجید هم در اومد منم اخ واوخ میکردم و مجید همش میکوفت دوستداری کیرومو مسعود هال میده کون دادن که کوفت بکو اره منم میکوفتم اره هال میده بکون مجید مجید هم میکوفت باشه میکونمت مسعود که شلب شلب کردنه سوراخ کونم درامده بود و هروقتی که مجید کیرشو از سوراخ کنم میکشید بیرون از سوراخ کونم باد میزد بیرون و مجید از این کار بسار لزت میبرد و میکوفت مسعود داری میکوزی برام بکوز همین جور برام خوبه بکوز و از روم بلد شود و کیرشو از کونم کشید بیرون و کوفت کشاد شودی مسعود خوب جا باز کرد سوراخت امادی فورقونی بکونمت که منو خابود روزمین و لنکامه کزاشت رو شونه هاش و لنکامه تا کلم اورد و خودشو دراز کش کرد و کیرشو کرد تا ته تو سوراخ کونم و شرو کرد تلمبه زدن توش که با هر زربه کیرمجید منو به جلو میبرد و با دو دستش میکشد منو عقب و باز هم همچین تلمبه میزد که من بازم به جلو میرفتم که با دو دستش قلاب کرد و شونه های منو مهکم کرفت تا خوب تلمبه بزنه تو سوراخ کونم و با هر زربه تو سوراخم من اخ بلد میزم و میکوفتم یواشتر مجید کونم جر میخوره و مجید میکوفت نترس جر نمیخوره کونت تو فقط کونتو بده مسعود بزار خوب بکونمت کوفتم چرا ابت نماد مجید کوفت بزار محکم تر بکونمت تا ابم بیاد کوفتم از اینم محکمتر میخای بکونی کوفت اره تازه اولشه کوفتم نه مجید کمرم درد کرفت از بس محکم زربه میزنی کوفت بخاب داره ابم میاد نزار کیرم بخابه مسعود منم که تحمل نداشتم کوفتم بثه دیکه درشبیار مجید کمر درد کرفتم کوفت اخرشه داره میاد مسعود جونم و تلمبشو محکمتر و قویتر کرد که از کمر درد و سوراخ درد داشتم زیره کیره مجید داد بیدادمیکردم و مجید هم انکشتاشو تا ته دودستی تو دهنم کردهبود و همین جور تلمبه میزد و هی تلمبه ها شدیدتر و محکمتر میزد و جفتمون دیکه داشتیم از هال میرفتیم و من از درد دیکه داشتم متکا و انکشت های مجید رو کاز میکرفتم که مجید کوفت بریزم تو سوراخت یا تو دهنت کوفتم زود باش جرم بده تا کونم جر ندی ابتو نمیخورم کوفت باشه خودت خاستی مسعود اینم کیره مجید جونت که باید کونتو جر بده و همین جور روم تلمبه میزد و منم از درد کریه میکردم و زمنو داشتم کاز میزدم مجید کوفت برکرد زود مسعود و دهنتم بازکون منم تا کیرشو کشید بیرون کیرشو تا ته کرد تو دهنم و دراورد و کاندم کشید بیرون و باز هم کرد تا ته تو هلقم و نکاه داشت تو دهنم تا ابش تو دهنم خوب خالی بشه که تخماشم داشت با کیرش تو دنم جا میرفت و داشتم خفه میشودم که مجید مین جور دو دیتی منو محکم کرفته بود تا خوب خودشو خالی خای کونه و هواسش نبود که کیرش تا ته تو دهنم فشار داده که خودمه محکم زدم بهش و کیرشو از دهنم کشیدم بیرون و انداختمش روزمین و کوفتم دارم مجید خفه میشم چرا کیرتو در نماری کوفت جرت میدم منو هول میدی کونی کوفتم مجید جر خوردم بسته دیکه کوفت نه هنوز یک کار خود دوست دارم بکونم با سوراخ کونت که مسعود باید بعد از سکس بکونیم که خیلی باید به جفتمون هال بده کوفتم چی هستش کوفت برکرد تا نشونت بدم کوفتم بازم میخای بکونی منو کوفت نه دیونه اکه بزاری خودت بیشتر هالشو میبری و منم کوفتم باشه کوفت برو دستشوی تامن بیام تو دستشوی کوفت مسعود قمبل کون تا کیرمو بکونم تو کونت کوفتم بازم بکون بکون شرو شود کوفت نه با با قمبل کون و خم شو و دودستی لنکاتو بکیر و خودتو به دیوار دستشوی بچسبون تا کیرم تا ته فروبره تو سوراخ کونت و کیرشو تا ته کرد تو و شرو کرد تلمبه زدن و من کوفتم تو که داری منو باز از سوراخ کون میکونی کوفت یعنی تو بودی به جای من همچین کونی جلت قمبل کونه و کیرتو بزاری توش تو نمیکونی کوفتم چرا ولی تو که کوفتی نمیکونم کوفت تو حرف نزن و بزار کونت کونم بچه کونی و با دودستاش محکم میزد در کونم که چاک کونم هسابی با زربه های دست مجید سورخ و بیهس و قرمز شوده بود که یهو اهساص کردم سوراخ کونم کرم داره میشه و کوفتم مجید دیکه بسته جرم دادی داخله سوراخم داره کرم میشه کوفت هال میده نه خوبه کوفتم جرم دادی خوبه کوفت نه کونی جون بزار بکشم بیرون تا متوجه بشی چیشوده کوفتم بکش بیرون تا بیبنم کوفت بزار خوب خالیش کونم تو کونت بعد درش مارم تا بیبنی بچه کونی کوفتم چرا منو بچه کونی صدا میکونی خودتم بچه بودی کون میدادی کوفت چی خوشت میاد من تورو بچه کونی صدا کونم کوفتم چرا خوبه بکو کوفت بچه کونی هستی و کرنه زر خابه من کون نمیدادی و کون بدی کوفتم اره راست میکی من بچه کونم توهم کون کون من هتمن هستی اره کوفت مسعود چرا کونتو نمیدی بچه کونی بخاب تا بازم بکونمت تا بیبنی بچه کونی هستی کوفتم نه نه مجید اره نکون من بچه کونی شودم توم کون منو جردادی اندفه خوب منو جرم دادی کوفت اره خوم هم هال شدیدیکردم بزار بکشم بیرن تا بیبنی که چرا بچه کونی شودی کیرشوکه از سوراخ کونم دراورد دیدم که شاش زرد رنک مجید دارره از سوراخ کونم خالی میشه و کوفت دیدی بچه کونی من هم کونت کردم حسابی و هم ساک زدی هسابی و هم اب کیرو خوردی و اخرشم تو کونت شاش کردم برو به کسای که میخای کونبدی و کون دادی سکس امروزتو براشون تعریف کون که مجید چه جوری کونتو جرداد و شاشو تو کون وابشو تو دهنت خالی کرد برو برو که تا هنوز کیره من باز هوس کونتو نکرده بدو برو کوفتم باشه مجید من خوب کردی یادم میمونه کوفت بلندشو برو مسعود تا خفتد نکردم و کونتو تا صبح همین جا نکردم برو از جلوی چشام تا حشرم باز نزده بالا کوفتم یعنی شوخی نمیکونی مجید اکهنرم بازم میخای بکونی کوفت چرا که نه کونه مجانی و سوراخ کشاد و کونی سفید و بیمو کی دلش نمیخاد نکونه من که تا صبح باشی همین جور میکونمت میخای باشی تا بازم حای بدم به سوراخت کوفتم نه باشه رفتم کوفت برو بچه کونی تا بازم نکردمت کمشو برو و کیرشو که هنوز سیخ شوده جلم ینور و اونور میخورد محکم به کونم میزد و انکشتشو تو سوراخ کونم میکرد و میکوفت چه کونی مسعود چه سوراخی شوده مسعود بازم بیا خونمون تا بکونمت مسعود خوب و نشت تو دستشوی و کوفت نرو بزار بار اخر سوراختو انکوشت کونم بعد برو و دودستی چاک کونمو باز کرد و بازبونش سوراخمو شرو به لیسیدن کرد منم براش قمبل کردم تا خوب لیس بزنه سوراخ کونمه و کوفت دوت داری بلیسم مسعود سوراختو کوفتم اره بلیسش کوفت باشه خودت دودستی لاشو برام براز میکونی کوفتم اره چرا که نه کوفت خوبه و زبونشو فرو کرد تو سوراخ کونم که خیلی بهم هال داد و اخو اوخ من بازم درامد و شورو به توف کردن تو سوراخ کونم کرد و باانگشتاش دودستی فرو کرد تو کونم و تلمبه میزد و یهوی نفهمیدم که چیشود کیره مجید یهو رفت تو سوراخ کونم و تلمبه زدن مجید شروع شود که من کوفتم مجید بسته بخدا دیکه نا ندارم مجید کوفت بخاب کونتو بده بچه کونی کوفتم برو تا کیرم هوص کونتو نکرده کوتم خوب خودت خاستی سوراخ کونمه بلیسی کوفت ندیکه بازم زیر خاب کیره منی جون چه کونی داری لامسب هرچی بکونمت بسم نمیشه مسعود شب بخاب تا صبع همن جور بکونمت میخای بخابی و من تا صبح بکونمت کوفتم نه کوفت چرا نه کوفتم نه کوفت الان خوب کشاد شودی منم که میتونم نکرت دارم تاصبح بمون بزار بکونمت مسعود من که کوفتم نه کوفت باشه برو دفه دیکه اکه کیرمو بخای نمی کونمت تا بری کون بدی بکسای دیکه کوفتم باشه صبح میام بازم منو بکونی کوفت صبح ساعت 10 خوبه بای خونمون خالی خالی میشه تا 5 ساعت خالی هستش میبرمت تو حموم خونمن خوب صابونیت میکونمت و میخام اندفه بدونه کاندم بکونمت مسعود و باید قول بدی که زنه من بشی و همیشه از کونت استفاده کونم من که دیکه نا نداشتم هرف بزنم قول دادم که زنش بشم تا همیشه و بهش کون بدم و کوفت باید تو حموم شاش کونه تو دهنم منم قبول کردم و این بود داستان سکس همجنس بازی من مسعود کونی 28 ساله از تهران نارمک میشنم و ساک هم میزنم و سوراخم کمی کشاده و کونه مناسب دارم کوشتی سفید سوراخی قهوی د بی مو هستم و قد بلد 187 و کمر باریک و وزنم 89 کیلو وکونی کردنی دارم که هر بخاد بکونه مجانی مجانی کون میدم بهش و 28 سالمه و از سکس چند نفره هم بود اشکالی نداره تا 4 نفر و فیلم سکس هم اه بخاید بکیرید براتو بازی میکونم و از سن 18 تا 37 سال میتونن منو بکونن و از کیر کلف و کیر قلمی بیشتر خوشم مادش و برای بار اول باید سکس کرم و خشن باشه تا دفه دیکه هم خاستین منو بکوننن رازی باشم بهتون کون بدم و داستان من مسعود و مجید رو براتون تعریف کردم چهتور بود خوشتون امد تا بعد و کون دادنه دیکه تا براتون تعریف کونم بایییییییییییییییییییییباییییییییییییییییییییی مسعود کون شما تهرانی های کون کونه تهرانی راستی من مکان ندارم ایمیل من اینه ایمی فارسی فقط بنویسین برام خوب فقط فارسی و از خودتو و سن و کیرتون هم بکین و فقط فارسی بنویسین خوب باشه دوست شما مسعود کونی 28 ساله از تهران سکس همجنس باز مرد با مرد دوست دارم و فقط میدم و کردن تو کارم نیست و فقط کون میدم و ساک میزنم و سوراخ کونه خوب و کونه کوشی و قمبل بسار کردنی و کون سفید بی مو دارم که باید بکونی تا بیبنی چه کونی دارم برای شما بایییییییییییییی

  Відповідь
 • 13. آرتا  |  1 Вересня, 2009 о 6:59 am

  the stories are very very good .thanks

  Відповідь

Написати відповідь до مهران Скасувати відповідь

Заповніть поля нижче або авторизуйтесь клікнувши по іконці

Лого WordPress.com

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис WordPress.com. Log Out /  Змінити )

Google photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Google. Log Out /  Змінити )

Twitter picture

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Twitter. Log Out /  Змінити )

Facebook photo

Ви коментуєте, використовуючи свій обліковий запис Facebook. Log Out /  Змінити )

З’єднання з %s

Trackback this post  |  Subscribe to the comments via RSS Feed


بهترین ایمیل های سکسی در ایمیل شما عکس فیلم کوس کون کیر خفن!

چنان که مایل به ارسال
داستان های سکسی بدون خطر فیلتر شدن به ایمیل خود هستید روی آدرس زیر کلیک کنید و
سپس ایمیل خود را وارد کنید

 
کلیک کنید

با وارد کردن ایمیل
خود، شما هر روز ایمیل های بسیار حاوی عکس فیلم و داستان سکسی دریافت می کنید! لذت
را با ما تجربه کنید

RSS خرید پستی فروشگاه لوزارم آرایشی زیور آلات

 • Відбулась помилка — схоже, що канал не працює. Спробуйте ще раз.

%d блогерам подобається це: